Relatywizm kulturowy rodzaje - strona 22

Socjologia wychowania - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Ewa Bielska
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 7581

kolejnym pokoleniom dorobku kulturowego poprzednich pokoleń, jak również przygotowywanie kolejnych pokoleń...

Historia socjologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1302

historyczną i kulturową zmienność relacji między jednostką a społeczeństwem przeniósł problem z płaszczyzny...

Zrównoważony rozwój w polityce UE

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308

energii i pracy, rozwój proekologicznych technologii, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego...

Kultura organizacyjna w zmianach - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

, kryteria stosowane przy wyborze decyzji, system nagradzania w organizacji, kryteria karania i rodzaj...

Socjalizacja- edukacja, stosunek krzyżowania

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ewa Barbara Klawitter-Piotrowiak
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

poznawania rzeczywistości (przyrodniczej, społecznej, kulturowej i technicznej). NAUCZANIE – kierowanie...

Polityka przestrzenna- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

: - przedmioty (obszary, obiekty) ochrony istniejącej i postulowanej, - rodzaj ochrony (przyrodnicza, kulturowa...

Socjologia polityki - wykład

 • dr Piotr Borowiec
 • Socjologia polityki
Pobrań: 217
Wyświetleń: 966

i wyselekcjonowane) idee i przywiązanie do ich wartości Zjawisko kulturowe - rodzaj zjawiska społ., które potrafi...