Relatywizm kulturowy etyczny - strona 17

Definicja etyki - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

moralną? • KWESTIE SPORNE W ETYCE: spór między absolutyzmem, a relatywizmem- czy wartości moralne...

Socjologia ogólna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1351

jest ewolucjonizmem, ponieważ są etapy. Relatywizm kulturowy - teza mówiąca o nieporównywalności kultur...

Podstawowe kategorie aksjologiczne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1484

o rzeczywistości Wartości (ideologiczne, kulturowe, polityczne…) - to co jest dla nas ważne. Wyobrażenia...

Rozwój moralny w ujęciu J. Piageta

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Stanisławiak
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1463

osób. Zdaniem B. Wojciszke ludzie dysponują wieloma kodami etycznymi leżącymi u podstaw sądów moralnych...

Teologia pastoralna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

, które są wezwaniem dla Kościoła oraz relatywizm etyczny     HISTORIA TEOLOGII PASTORALNEJ   a)      narodziny...

Etyka zawodowa UE Katowice

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Urszula Elżbieta Janeczek
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2009

jako przypadek naruszenia upowszechnionego standardu etycznego, który najogólniej można wyrazić np. jako zakaz...

Teologia moralna fundamentalna - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1666

wszystkich czasów, a które z nich są wyrazem konkretnych uwarunkowań historyczno-kulturowych? Czy samo rozróżnienie...