Relaksacja - strona 18

Rentgenografia-wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Biofizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

relaksacji, tj. czasy powrotu do struktury wyjściowej od momentu wzbudzenia rezonansem). Służy...

Radiologia

  • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2135

obrazują anatomię. T1 i T2 są odpowiednio czasami relaksacji spin-sieć i relaksacji spin-spin w konkretnym...

Metoda elementów skończonych 5

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Metoda elemtów skończonych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1120

napręŜeń) np. ugięcie belki pod stałym obciąŜenie narasta w czasie p = const. t w w(t ) -relaksacja (spadek...

Materiałoznawstwo - podstawy

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • mgr inż. Anna Duda-Kękuś
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4977

krystaliczna. Relaksacja naprężeń - jest to zmniejszanie się naprężeń w zależności od czasu przy stałym...

Wstęp do fizyki ciała stałego

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

zależność oporu właściwego od czasu relaksacji τ : 55 ρ= m ne τ T 2 (F3.32) Stąd: ρ ∝T Powyższe zależności...