Reguła dźwigni - strona 17

Ruchy w stawach promieniowych

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1841

. Mięśnie te działają na zasadzie dźwigni jednostronnej zwykle oszczędnościowej. Zespół odwracający stanowią...

Finanse przedsiębiorstwa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

bilansowych (z reguły przełom dwóch kolejnych okresów sprawozdawczych); - pieniężną wyceną...

Nurty psychologii klasycznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973

i psychiczny należy zastosować nadrzędną regułę dominacji całości nad częścią. Na ile całość dominuje...

Przepływ siły roboczej w UR, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

jest za dźwignię (sposób) za pomocą której można osiągać korzyści z globalizacji w rezultacie działania trzech...

Wzory, (SEM IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Artur Mamcarz
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

bieżącej znając wartość przyszłą PV=FV/(1+r/m)m*n Dźwignia operacyjna: wynika z ryzyka operacyjnego...