Regionalna izba obrachunkowa - strona 36

Administracja-pytania

  • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1631

powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa, 2...

Administracja-pytania1

  • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1302

powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa, 2...

Kodeks postępowania administracyjnego - Zakres zobowiązania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1169

Dz.U. Nr 9, poz. 26 z 1980 r., ostatnia uwzględniona zmiana: Dz.U. Nr 162, poz.1126 z 1998 r.USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegoDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zakres obowiązywania. Art. 1.  Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowani...

Prawo gosopdarcze

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1260

przy pomocy urzędu gminy. Pracę zarządu kontroluje rada gminy oraz regionalna izba obrachunkowa Jeżeli chodzi...

ADMINISTRACJA - Prawo

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

ADMINISTRACJA Wszelka zorganizowana działalność, służąca do osiągnięcia pewnych celów. Inaczej mówiąc administracja jest planową, celową i trwałą działalnością. Wyróżniamy adm.: 1) prywatną-organizacja prowadzona przez jednostkę, w jej interesie lub interesie osób trzecich; 2) państwową- celowa, tr...