Regionalna izba obrachunkowa - strona 31

Prawo adm.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1792

Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągania pewnych celów. Admin. publiczna- sprawowana przez państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu, a więc przez organy państwowe i związki publicznoprawne i inne podmioty. W ujęciu organizacyjnym(p...

Pojęcie finansów

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1050

Pojęcie finansów Finanse - to proces gromadzenia i rozdziału zasobów pieniężnych a w potocznym rozumieniu tego pojęcia same zasoby pieniężne którymi dysponują publiczne i prywatne podmioty gospodarcze (ujęcie dynamiczne) Finanse - to specyficzny rodzaj stosunków ekonomicznych, które powstają w ...

Informatyka prawnicza - skrypt

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2338

INFORMATYKA PRAWNICZA Program wykładu. Zagadnienia wstępne: 1.1. Informatyka jako dziedzina wiedzy i działalności praktycznej 1.2. Zastosowanie informatyki w działalności administracyjnej i prawniczej 1.3. Informatyka jako wsparcie zarządzania 1.4. Informatyka prawnicza 1.5. Usługi administracy...

Finanse - wszystko

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 1925
Wyświetleń: 3458

terytorialnego sprawują regionalne izby obrachunkowe. Sferę pieniężną nadzorują różne instytucje, w zależności...

Polityka finansowa państwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1295

od popierania wniosku o ukaranie, złożonego przez prezesa regionalnej izby obrachunkowej, udziela, bądź odmawia...

Samorząd terytorialny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Sylwester Wróbel
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 6104

samorządowych. REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA - jest państwowym organem nadzoru nad działalnością jednostek...