Rada Unii Europejskiej - strona 28

Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861

odpowiedzialne za integrację Rada Unii Europejskiej - prowadzi negocjacje na szczeblu ministrów spraw...

Warunki przystąpienia do UE

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Integracja europejska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1288

do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej przyjęty przez Radę Ministrów 13 stycznia...

Polityka ekonomiczna

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1827

W skład notatki wchodzi omówienie różnych funkcji polityki ekonomicznej. Główne zagadnienia poruszane w notatce: funkcje polityki ekonomicznej w różnych systemach społeczno-gospodarczych, cele i uwarunkowania polityki ekonomicznej, przedmiot oddziaływania polityki ekonomicznej, ewolucja doktry...

Prawo gospodarcze UE - Pytania.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 154
Wyświetleń: 973

Europejskich - działa wtedy jako Rada Unii Europejskiej. Uprawnienie to, obok podobnej nazwy, jest przyczyną...

Prawo europejskie - materiał na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 1561

1) Wymień i omów zwięźle klasyczne koncepcje integracji europejskiej Koncepcja federalizmu - (ruch paneuropejski) w myśl, której proces integracji europejskiej miałby prowadzić do ustanowienia federacji europejskiej (Stanów Zjednoczonych Europy) wobec zakładanej utraty przez państwa zdolności do ef...

WPZiB

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 476
Wyświetleń: 5677

organów w ramach Rady Unii Europejskiej: stałego Komitetu do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa...

Turystyka w Unii Europejskiej

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2149

widzenia prawnego nie mają one mocy wiążącej i mają charakter decyzji politycznych. RADA UNII EUROPEJSKIEJ...