Rada Unii Europejskiej - strona 26

Polska w UE - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Małgorzata Czermińska
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3080

regulujących handel z krajami trzecimi • Wg. Rady Unii Europejskiej - ogół środków, których celem jest wsparcie...

Wspólna polityka handlowa UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Czermińska
 • Polityka
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4235

większość - to procedura głosowania stosowana obecnie przez Radę Unii Europejskiej przy podejmowaniu...

Unia Europejska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3234

Europejski i Radę Unii Europejskiej, traktat podpisało 25 krajów. 1 maja 2004 zgodnie z wcześniejszymi...

Rada - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

współpracy; 1993 → Traktat z Maastricht → zmiana nazwy na Rada Unii Europejskiej, zyskuje nowe uprawnienia...

Rada Europejska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Piotr Burgoński
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1533

na odróżnienie jej od Rady, zwanej też Radą Unii Europejskiej (Radą UE). Rada Europejska nie jest oczy­wiście...

Organy doradcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Piotr Burgoński
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1148

na jej wyra­żenie Prezes Rady Ministrów przekazuje listę kandydatów na członków Komitetu Radzie Unii Europejskiej...

System instytucjonalny unii europejskiej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854

). Procedura doradcza Procedura sprawdzająca V. Rada Unii Europejskiej (art. 16 TUE i art. 237-243 TFUE) Skład...