Rachunkowość - strona 81

Jednostkowe sprawozdania finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Danuta Krzywda
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 3248
Wyświetleń: 6552

rozwoju sprawozdawczości finansowej. Literatura przedmiotu: Ustawa o Rachunkowości: rozdział 5...

Prawo handowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 3577

narodowe (metoda kosztu plus, koszt…?) 12 cechy rachunkowości w Niemczech 13 Wycena środków trwałych 14...

Zarządzanie definicje

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1491

są tylko wg kosztów zmiennych. Rachunkowość, księgowość - system ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych...

Bilans i bilans ustawowy - aktywa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

o rachunkowości a przepisami podatkowymi. (por. art. 37.4. ustawy o rachunkowości) 2. Inne rozliczenia...

Prawo spółek kapitałowych - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości, 3) zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw...

Internet w turystyce- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Smolarek
 • Internet w turystyce
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1533

księgowania i rachunkowości dla konsumenta obniżki cen na produkty turystyczne dla biur podróży i agentów...