Rachunkowość zarządcza finansowa - strona 26

Zarządzanie przy wykorzystaniu controllingu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

w przyszłości. Orientacje Orientacja wewnętrzna System informacji rachunkowości finansowej i zarządczej...

Budżetowa metoda zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1890

na charakter i funkcje rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rachunkowość finansowa, która zajmuje...

Encyklopedia rachunkowości - P

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

fundusz. Podstawą gospodarki finansowej p.f.c. jest roczny plan finansowy. Wydatki funduszu...

Notatki z egz

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Konrad Grabiński
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 6601

"Założenia: Jednostka gospodarcza A sporządziła ostatnie sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF...

Rada polityki pieniężnej

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1358

uchwala zasady rachunkowości NBP, przedłożone przez prezesa NBP INSTRUMENTY FINANSOWE NBP: - wysokość stóp...

Analiza ekonomiczna - wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bartłomiej Marona
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2219

-skutkowa analiza sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow) analiza wskaźnikowa...

Podmioty rachunkowości - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

na takie: a) dla których podstawą sporządzania sprawozdań finansowych jest ustawa o rachunkowości; mają one obowiązek stosowania Uor...

Pojęcie polityki bilansowej- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Dratwińska-Kania
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1204

, zapewniające wymaganą jakość sprawozdania finansowego. Pojęcie polityki rachunkowości zostało rozszerzone...