Rachunkowość amortyzacja - strona 61

Encyklopedia rachunkowości - U

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

przez siebie majątek produkcyjny. U. jako składnik aktywów - wycena. Zgodnie z ustawą o rachunkowości posiadane...

Rachunkowości - Etyka

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1204

, lojalność wobec przełożonych, grzeczność i kultura osobista. Osoba zajmująca się rachunkowością to osoba...

Baza informacyjna controllingu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Baza informacyjna controllingu. bilans odwzorowanie zadań Rachunkowość jako rachunek zysków...

Przedsiębiorstwo - opis funkcjonowania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

oraz budynków (nakłady kapitału = zużycie kapitału) → amortyzacja ziemia kapitał rzeczowy (środki trwałe, aktywa...

Kapitał - pytania otwarte na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2254

przy wycenie metodą DCF FCFF = sprzedaż – koszty operacyjne = zysk operacyjny – podatek = NOPAT + amortyzacja...