Rachunek kosztów zmiennych - strona 99

Kredyt bankowy2

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1946

), warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. Jeżeli kredyt ma być oprocentowany według zmiennej stopy...

Kredyty i aktywa banku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Bankowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1379

w dniu zawarcia umowy oprocentowaniem według stałej lub zmiennej stopy procentowej, z terminem...

Analiza rachunku przepływów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

się z : bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej. Ponadto sprawozdanie finansowe obejmuje...

Ewidencja materiałów i towarów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1190

część kosztów pośrednich. Do uzasadnionej części pośrednich kosztów wytwarzania zalicza się zmienne...

ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4753

. Pozostałe dane: -koszty stałe 250.000 -jednostkowe koszty zmienne 1.250 -cena jednostkowa 1.500 Wyznacz...

Zagadnienia wykładowe.

 • Politechnika Gdańska
 • Tworzenie przedsiębiorstw
Pobrań: 133
Wyświetleń: 679

i zmiennych), - dezagreguj (wydziel) zbiorcze pozycje kosztów (ogólnozakładowych i innych), - planowanie...