Rachunek kosztów zmiennych - strona 91

Wykład - statystyka

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Wiesław Zarębski
  • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

generalnej. Przyjmujemy, że ta cecha jest zmienną losową - o pewnym rozkładzie, zwykle - posiadającym...

Raport - badania operacyjne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Badania operacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

wszystkie koszty względne są równe zero, gdyż optymalne wartości zmiennych decyzyjnych są dodatnie. Optymalne...

Cykle koniunkturalne

  • Politechnika Gdańska
  • Makroekonomia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1673

lub wahaniach dynamiki (stopy wzrostu) różnych zmiennych ekonomicznych, które opisują poziom aktywności...

Założenia w modelach

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Grzegorz Sobiecki
  • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

zajścia pewnych wydarzeń, warunków, zmiennych, mogących zaburzyć związek między przesłanką a wnioskiem...