Rachunek kosztów zmiennych - strona 90

Finanse - kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Wojciech Sibilski
 • Finanse
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3381

na podstawie powyższych danych spośród: próg rentowności, przychody ze sprzedaży, całkowite koszty zmienne...

Mikroekonomia - Musiał Grażyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Grażyna Musiał
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 8498

produkcji oraz ich zakresu. Wg rozmiarów produkcji wyodrębnia się: koszty stałe (fixe cost, FC) zmienne...

Certyfikaty depozytowe i obligacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1876

○ Z kuponem stałym/zmiennym  Kupon zmienny może być wyznaczany na bazie stóp procentowych WIBID/WIBOR...

Banki spółdzielcze - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Bankowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, prowadzącym w interesie swoich...

Zarządzanie ryzykiem gospodarczym ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Paweł Kuśmierczyk
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3899

technologię, zaciągając na tę potrzebę kredyt bankowy w złotych, oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej...