Rachunek kosztów zmiennych - strona 79

Dodatek-prawo nieruchomości.

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2107

oprocentowanie według stawki stałej lub zmiennej, stosownie do postanowień zawartej umowy. Stosowanie stopy...

Zagadnienia organizacyjne- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Izabela Emerling
 • Rachunek wyników
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1232

metodami sporządza się rachunek wyników? Koszty - wszystkie możliwe ujęcia Rozliczenia międzyokresowe...

Zarządzanie zapasami

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1099

). Chcąc znaleźć minimum tej funkcji, oblicza się jej pochodną ze względu na zmienną Q i przyrównuje...

Pytania finanse przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 826
Wyświetleń: 5964

stałe niezależne od wielkości dostawy f) koszty zmienne zależne od wielkośći zapasów 18. W rachunku...

Rachunek predykatów - Nazwa indywidualna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Radosław Stróżyk
 • Logika dla prawników
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1036

kwantyfikatora - wyrażenie, do którego odnosi się kwantyfikator Zmienna związana - zmienna kwantyfikatora ...

Ceny transferowe w controllingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Nesterak
 • Controlling
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1904

kosztów zmiennych, kosztów pełnych lub ceny typu "koszt ... plus marża" - wypracowana marża liczona...

Podstawy ekonomiczne przedsiębiorczości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr inż. Tomasz Rogaliński
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

całkowitym (UC) i kosztami całkowitymi (KC). Z = UC - KC KC = KS + KZ koszty stałe koszty zmienne Koszty...

ZIK Jurkowska wykład cały

 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 5873

wielowymiarowy, musimy uwzględnić 3 rodzaje zmiennych: zmienne egzogeniczne zmienne sterowania zmienne...

Koszty związane z brakiem zapasów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

zmienne Koszty tworzenia zapasów Koszty niezależne od wielkości pojedynczej dostawy: - K działu...