Rachunek kosztów zmiennych - strona 77

Koszt kapitału - wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

oszacowania zmiennych: sumy przepływów i wydatków w poszczególnych latach funkcjonowania przedsięwzięcia...

Matematyka dla ekonomistów - wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Matematyka finansowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3535

, gdy kredyt spłacany jest w równych wartościach RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ     Ilorazem...

Finanse- wykład 5

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr hab. Gabriela Łukasik
  • Finanse
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1386

papierów wartościowych Cena: cena emisyjna cena rynkowa (zmienna dostosowana do sytuacji na rynku w dniu...

Rachunkowość bankowa 2

  • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2989

kosztów (gotówka krajowa, środki zdeponowane na rachunkach NBP, rezerwa obowiązkowa. Pasywa banku, źródła...

Testy kalkulacyje nr 1

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

rozważania liczbowe różnych możliwych zjawisk, stanowią narzędzie rachunku ekonomicznego rachunek kosztów...