Rachunek kosztów zmiennych - strona 66

Cele przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ryszard Kowalski
 • Podstawy ekonomii menadżerskiej
Pobrań: 882
Wyświetleń: 1939

: MB=(∆TB)/(∆a) Dla zmiennych ciągłych: MB=TB'(a)  Koszt krańcowy MC - przyrost kosztu całkowitego TC...

Kolejność budowy modelu decyzyjnego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jan Zawadzki
 • Badania operacyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

parametrów (zmienne, losowe, nielosowe) -postaci analitycznej modelu (liniowe, nieliniowe) -liczby zmiennych...

Rachunek predykatów pierwszego rzędu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

: nieskończenie zmiennych indywiduowych/nazwowych przynajmniej jeden symbol relacyjny [predykat, obojętnie ilu...

MIKROekonomia SUM UEK

 • prof. dr hab. Zofia Dach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4991

kosztów stałych jest ściśle związane z krótkim okresem), zmienne, np. koszty zużycia materiałów, energii...

Teoria podaży

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1190

w krótkim okresie (tzn. pracy) Koszty stałe i zmienne Na koszty całkowite KC składają się: koszty stałe KS...

Analiza strategiczna space

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2674

. Aby uwzględnić siłę wpływu zmiennych można wprowadzić wagi (rangi) dla poszczególnych zmiennych i wówczas ocena...