Rachunek kosztów zmiennych - strona 62

Statystyka opisowa UW

 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • mgr Marek Pęczkowski
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 4368

liniowej otrzymujemy równanie: oraz współczynnik determinacji . Odchylenie standardowe zmiennej...

Wprowadzenie Euro

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840

zmiennym wahającym się od 3% dla lokat trzymiesięcz­nych, 3,1% dla sześciomiesięcznych i 3,2% dla lokat...

Ewidencja materiałów cd

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 854

materiałami. Cena ewidencyjna jest to cena po której księguje się materiały. Cena ewidencyjna: ZMIENNA...

Modele matematyczne w ekonomii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wit Zacharski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1610

, relacje) wyrażają pewne związki między zmiennymi i nadają w ten sposób matematyczną postać przyjętym...

Koszty zapasów

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2562

operacyjnym Koszty zmienne - rozpatrywane w przyjętym okresie - zależą od pewnych wielkości, ściśle związanych...