Rachunek kosztów zmiennych - strona 58

Model optymalizacyjny zadania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Maciej Kostrzewski
 • Ekonometria
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008

jajek na kg makaronu 2 3 Tabela 2 - zużycie surowców do produkcji makaronu Zmienne decyzyjne s...

Ogólne zasady i koncepcje projektowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2338

(zestawienie czynników zewnętrznych, które należy uwzględnić przy prognozowaniu zmiennych sił otoczenia) L...

Rachunkowość bankowa 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1218

i inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu W pozycji tej wykazywane są papiery wartościowe...

Projekt inwestycyjny - ekonomika

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Franik
 • Ekonomika i organizacja ubezpieczeń
Pobrań: 784
Wyświetleń: 1085

– okres eksploatacji. n = 2 + 9,09 = 11,09 lat (przyjmujemy 12 lat) 14. Udział kosztów zmiennych w całości...