Rachunek kosztów zmiennych - strona 34

Ocena inwestycji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Stefania Malak-Rawlikowska
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1491

jednostkowa Kz - koszty zmienne jednostkowe (2) Próg rentowności wyrażony wartością produkcji (BEP'): (3...

Metody ilościowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1673

ze swojej grupy Wskaźnik to znak obecności danego zjawiska Zmienna - cecha która przybiera różne nasilenie...

Funkcje finansowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Grzegorz Zasuwa
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 343
Wyświetleń: 840

dyskontowa k jest parametrem wstawianym do rachunku, natomiast IRR jest zmienną, której wartość...

Ryzyko gospodarcze

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

podjęcia określonej decyzji, gdzie nie wszystkie zmienne dają się oszacować na podstawie rachunku...

Analiza Space - zarządzanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Małkus
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2142

defensywna konkurencyjna ES Siłę finansową firmy (FS) opisuje się za pomocą różnych zmiennych. Są to m. in...