Rachunek kosztów strategicznych - strona 98

Marketing gminy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

do myślenia długofalowego (rosnąca popularność planowania strategicznego). Przejście od centralizacji...

Rynek sporny - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

technologii, czyli identyczne krzywe kosztów, swoboda wyjścia= firma opuszczając daną gałąź może odzyskać...

Żródła finansowania MSP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

strategicznych firmy jednym z najważniejszych problemów jest prawidłowe kształtowanie struktury kapitału...

Skutki procesów integracji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Procesy integracji w gospodarce światowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1498

zróżnicowanymi Handel przygraniczny (alternatywa kosztów transportu) Handel cykliczny (alternatywa kosztów...

Strategie kosztowe- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

wzrostu produkcji skumulowanej następuje spadek jednostkowego kosztu całkowitego. Strategia dumpingu...