Rachunek kosztów strategicznych - strona 81

Wykłady z zarządzania projektem

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1085

. Wykład 8 - brak 15 Wykład 9 – 6.05.2011 K t Zarządzanie kosztami projektu, a tradycyjne rachunki kosztów...

Zakładowe plany kont

  • Uniwersytet Szczeciński
  • dr Aleksander Królikowski
  • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

. - sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek...

Pytania testowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr hab. Janina Anna Harasim
  • Marketing bankowy
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1190

) Czy macierz ansolfa to narzędzie strategiczne produktu: tak  10) metoda popytowo-podażowa...