Rachunek kosztów strategicznych - strona 70

Finanse przedsiebiorstw

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. zw. dr hab. inż. Wiktor Krawczyk
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4403

zobrazowano na rys. 8. Ad. 2. Wartości niematerialne i prawne Należy do nich zaliczyć: 1. Koszty nabycia praw...

Czynniki kształtujące strukturę kapitału

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie finansami i kapitałem przedsiębiorstwa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1848

umożliwia zdolności i wywiązywanie się z zobowiązań. Struktura kapitału : jaki koszt towarzyszy zgromadzeniu...

Ustawowy rachunek zysków i strat

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

Ustawowy rachunek zysków i strat Wariant kalkulacyjny. A. Przychody netto ze sprzedaży produktów...

Motel

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2037

Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI KOSZTY OPERACYJNE ZYSKI OPERACYJNE RACHUNEK WYNIKÓW PLANOWANE STANY AKTYWÓW I PASYWÓW...

Pytania i opracowane odpowiedzi do egzaminu

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Śliwa
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 952
Wyświetleń: 4256

Zarządzanie strategiczne Co to jest strategiczne zarządzanie i czym sie ono różni od zarządzania...

Biznes plan - standardy unido

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3801

sprzedaży i koszty marketingu część IV - Materiały i nakłady - program zaopatrzenia w niezbędne surowce...

Wykład - Funkcje zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 497

być Projektowanie zasobów, które będą nam potrzebne Planowanie strategiczne (dotyczące dużych korporacji...

Analiza ekonomiczna-projekt

 • Politechnika Białostocka
 • dr Anna Linowska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3262

Spółki - podsumowanie wg metody SWOT. Analiza wyniku finansowego. Z wstępnej analizy rachunku zysków...