Rachunek kosztów strategicznych - strona 45

Outsourcing - omówienie

 • Ewa Ciszyńska
 • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924

jest jednak to, aby cele te były zbieżne z celami strategicznymi przedsiębiorstwa. Podstawowe cele strategiczne są związane...

Outsourcing - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ewa Ciszyńska
 • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

jest jednak to, aby cele te były zbieżne z celami strategicznymi przedsiębiorstwa. Podstawowe cele strategiczne są związane...

Polityka pieniężna pojęcie i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1890

, strategiczne (bezpośrednie), np. inflacja, realny PKB. Strategiczne cele: Mają charakter celów finalnych...

Analiza strategiczna space

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2674

Analiza strategiczna SPACE Charakterystyka metody SPACE Wśród wielu decyzji strategicznych, jedną...

Analliza space

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1421

Analiza strategiczna SPACE Najważniejsze decyzje strategiczne przedsiębiorstwa dotyczą...

Opracowane zagadnienia na egzamin 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1295

kosztów 3. Rachunek zysków i strat 4. Bilans 5. Przepływy pienieżne 6. Informacje dotyczące zadłużenia...

Zmiana stanu produktów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Emerling rachunek wyników
Pobrań: 224
Wyświetleń: 5551

i rozliczeń międzyokresowych kosztów działalności operacyjnej na koniec okresu a ich wartością na początek...

Ocena projektów inwestycyjnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Aneta Szóstek
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2751

się na: zwiększające przychody zmniejszające koszty (oszczędnościowe) Zadania inwestycyjne są zadaniami...

Strategia firmy

Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

okazję do ekspansji i obniżenia kosztów Należy stwierdzić, że nowoczesna technika zarządzania wydatnie...