Rachunek kosztów strategicznych - strona 29

Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 4

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Aleksandra Szewieczek
  • Rachunkowość ubezpieczeń
Pobrań: 147
Wyświetleń: 952

lub reasekuracyjnych. Koszty działalności ubezpieczeniowej wyodrębnia się w technicznym rachunku ubezpieczeń...

Strategiczna Karta Wyników

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1120

Strategiczna Karta Wyników jest to koncepcja zarządzania strategicznego, która ułatwia...

Rachunkowość bankowa 2

  • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2989

kosztów (gotówka krajowa, środki zdeponowane na rachunkach NBP, rezerwa obowiązkowa. Pasywa banku, źródła...

Testy kalkulacyje nr 1

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

rozważania liczbowe różnych możliwych zjawisk, stanowią narzędzie rachunku ekonomicznego rachunek kosztów...

Kapitał obrotowy netto

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Małgorzata Kowalik
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 2716

, pozyskiwanie nowych rynków zbytu, kompilacja, nowoczesne technologie Zysk - Przychody - Koszty = Wynik...