Rachunek kosztów strategicznych - strona 114

Kalkulacje rolnicze

  • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120

wyników. Niemożność odpowiedniego podziału kosztów pośrednich powoduje względność tego rachunku. Kolejną...

Zaliczenie z zarządzania pytania 2

  • Politechnika Poznańska
  • mgr Daria Motała
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 966

kierownictwa Do cech szerokiej struktury org. zaliczamy: małą przeciętną rozpiętość kierowania niskie koszty...

Test z zarządzania 90 pytan

  • Politechnika Gdańska
  • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840

kierownictwa Do cech szerokiej struktury org. zaliczamy: małą przeciętną rozpiętość kierowania niskie koszty...

Próg rentowności produkcji

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2856

produkcji i sprzedaży, przy której realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają się z poniesionymi kosztami...