Rachunek kosztów strategicznych - strona 104

Charakterystyka rynku pieniężnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Michał Wiśniewski
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2177

i taktycznych, umożliwiający realizację celów strategicznych określa się jako strategię banku centralnego...

Rachunek bankowy - definicja i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Bankowość
Pobrań: 161
Wyświetleń: 994

Rachunek bankowy: Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku...

Rachunkowość - ćwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
 • Rachunkowość
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2975

575 425 200 Otrzymano rachunek za koszty rozładunku zakupionych materiałów 200 Otrzymano rachunek...

Planowanie zatrudnienienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

: strategiczne, o największym zasięgu, obejmują najdłuższy okres planistyczny; taktyczne, o średnim zasięgu...

Wykłady PP

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Joanna Kaczor
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1722

do nich ograniczenia budżetowe, koszty alternatywne, preferencji podmiotów w odniesieniu do posiadanych pieniędzy...

Przepływy gotówkowe- ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Zagórska
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1897

a faktycznymi kosztami uzyskania przychodów z uwzględnieniem obciążeń podatkowych. Jeżeli koszty przewyższają...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku

 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4431

bank może osiągnąć również inne cele strategiczne. Wśród nich najważniejsze to: osiągniecie przez bank...