Rachunek kosztów standardowych - strona 69

Biznes plan - materace

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148

oparta na formule kosztów. Przychody netto ze sprzedaży wykazane na podstawie rachunku zysków i strat...

Ekonomia - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Dagmara Zuzek
 • Ekonomia
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 8484

(stochastyczność) - weryfikacja praw za pomocą rachunku prawdopodobieństwa KLASYFIKACJA PRAW EKONOMICZNYCH: ogólne...

Operacje rozliczeniowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 938

oraz prowadzą swoje rachunki. Rachunek banku zagranicznego w banku krajowym nazywa się rachunkiem loro...

Funkcje finansowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Grzegorz Zasuwa
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 343
Wyświetleń: 840

projektu nie tylko pokryte zostały nakłady i koszt kapitału, ale uzyskano dodatkową premię, dzięki...

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

zaciąganie kredytów Rachunek wyników. Przychody, koszty i zyski. Przychody ze sprzedaży Koszty uzyskania...

Kredyty bankowe - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

zł - 15.000 zł = 10.000 zł Inne rozliczenia z tyt. Rachunek bieżący Kredyt bankowy Koszty finansowe...

Sprawozdawczość finansowa banków

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Małgorzata Białas
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4536

jak bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale banku...