Rachunek kosztów standardowych - strona 58

Koszty

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Marek Garbicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1477

KOSZTY Oznaczenia: Q, q - wielkość produkcji, TC - koszt całkowity, FC - koszt stały, VC - koszt...

Instrumenty Controllingu

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Controlling
Pobrań: 770
Wyświetleń: 6902

. Controlling operacyjny Controlling strategiczny Controlling finansowy 1. rachunek kosztów bezpośrednich 2...

Zakładowe plany kont

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

. - sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek...

Badania całościowe i reprezentacyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2996

czasie; b) mniejsze koszty badań; c) możliwość dokładnego przeprowadzenia zamierzonych badań oraz d...

Rachunkowosc zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1792

koszty rodzajowe +Wartość sprzedanych towarów i materiałów Dzięki takiemu przedstawieniu rachunku zysków...

Controlling operacyjny- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Controlling przedsięwzięć inwestycyjnych
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1848

się przedsiębiorstwo. Do najważniejszych instrumentów controllingu operacyjnego należą: krótkookresowy rachunek kosztów...