Rachunek kosztów standardowych - strona 54

Opcje i instrumenty pochodne

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 7399

sposób wpłynęły na rozwój rynku instrumentów pochodnych: opracowano model wyceny opcji standardowych...

Teoria ryzyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wit Zacharski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

i kosztami (ujemne w okresie budowy i dodatnie w czasie eksploatacji). warunki realizacji projektu, głównie...

Bankowość - Leszek Dziawgo - Wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Leszek Dziawgo
 • Bankowość
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 5012

Znaczenie rachunku bankowego Depozyty bankowe bieżące (a vista) terminowe (lokata) Rodzaje lokat standardowe...

Rosnące koszty

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 182
Wyświetleń: 994

Koszty rosną, ale przez poprawienie sprawności jest lepiej  referentek 6 Egzamin: 30.01 11:00...

Środki finansowe jakimi dysponuje ZUS

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

Zakładu na rachunkach bankowych; 7) innych dochodów. 2. Należności z tytułu poniesionych kosztów...

Wriant porównawczy -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

(-)) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów...