Rachunek kosztów rodzajowych - strona 73

note /search

Polski System podatkowy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Polski System podatkowy
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3017

(23 styczeń 2004) PODATEK VAT jest wielofazowy, pośredni (podatnik nie ponosi faktycznych kosztów...

Controlling operacyjny- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Controlling przedsięwzięć inwestycyjnych
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1946

się przedsiębiorstwo. Do najważniejszych instrumentów controllingu operacyjnego należą: krótkookresowy rachunek kosztów...

Wykład - Analiza ekonomiczna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

rachunkowości, na którą składały się trzy moduły:  księgowość,  rachunek kosztów,  sprawozdawczość finansowa...

Rachunkowość zarządcza- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 217
Wyświetleń: 980

i stałe koszty wydziałowe są opłacone w miesiącu ich poniesienia. Struktura stałych kosztów wydziałowych...

Umowy regulujące stosunki kredytowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

rachunku W razie śmierci posiadacza bank jest obowiązany wypłacić kwotę w granicach poniesionych kosztów...

Analiza finansowa ENERGOPOL

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1827

przyrost w strukturze kosztów ogółem według układu rodzajowego kosztów mają usługi obce wynoszące 345,61...