Rachunek kosztów rodzajowych - strona 72

Majatek obrotowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

Podstawą wyceny jest koszt nabycia lub koszt wytworzenia. •Cena nabycia - rzeczywista cena zakupu składnika...

Przepływy pieniężne -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1806

produktowy - nowy produkt „pożera”, zastępuje stary produkt. Nie uwzględnianie w rachunku tzw. kosztów...

Koszty

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Marek Garbicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1456

KOSZTY Oznaczenia: Q, q - wielkość produkcji, TC - koszt całkowity, FC - koszt stały, VC - koszt...

Źródła kapitałów firmy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie finansami i kapitałem przedsiębiorstwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 931

się z zatrzymanym zyskiem Wartość przepływów pieniężnych zależy od : - Od zysku brutto= przychody - kosztu rodzajowe...

Instrumenty Controllingu

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Controlling
Pobrań: 735
Wyświetleń: 6762

. Controlling operacyjny Controlling strategiczny Controlling finansowy 1. rachunek kosztów bezpośrednich 2...

Zakładowe plany kont

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

. - sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek...