Rachunek kosztów rodzajowych - strona 69

Analiza finansowa spółki

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

rodzajowym. Tabela 6. Rodzajowy układ kosztów w poszczególnych latach w tys. zł. Wyszczegó- lnienie 1995 1996...

Rosnące koszty

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 182
Wyświetleń: 994

Koszty rosną, ale przez poprawienie sprawności jest lepiej  referentek 6 Egzamin: 30.01 11:00...

Środki finansowe jakimi dysponuje ZUS

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

Zakładu na rachunkach bankowych; 7) innych dochodów. 2. Należności z tytułu poniesionych kosztów...

Biznes Plan - firma usługowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Kazimierz Kulczyński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1890

w miesiącu lipcu. Prognozowane koszty w układzie rodzajowym, przepływy pieniężne, rachunek zysków i strat...