Rachunek kosztów rodzajowych - strona 61

Biznesplan - istota i rodzaje

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1603

w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym, podział kosztów na stałe i zmienne. Majątek obrotowy: środki pieniężne...

Logistyka wykład 9 - zapasy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2009

Niezbędną rzeczą przy sterowaniu zapasami jest: Rachunek kosztów zapasów. Jest on ważny ponieważ: zapasy...

MAJĄTEK OBROTOWY I JEGO STRUKTURA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

pieniężne na bieżącym rachunku w banku; inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.). Zobowiązań...

Definicje w zarządzaniu 3

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

. Ma miejsce przy stosowaniu rachunku kosztów zmiennych. Pozwala wyznaczyć punkt zrównoważenia pełnych kosztów...

Definicje z zarządznia 3

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

. Ma miejsce przy stosowaniu rachunku kosztów zmiennych. Pozwala wyznaczyć punkt zrównoważenia pełnych kosztów...

Zarządzanie - definicje

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

. Ma miejsce przy stosowaniu rachunku kosztów zmiennych. Pozwala wyznaczyć punkt zrównoważenia pełnych kosztów...

Wynik finansowy jednostki gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Halina Soczówka
 • Rachunkowość
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1071

jest sposobem ewidencjonowania kosztów działalności. Jeżeli koszty ewidencjonuje się w wariancie rodzajowym...