Rachunek kosztów rodzajowych - strona 51

Jednostkowe sprawozdania finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Danuta Krzywda
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 3248
Wyświetleń: 6552

kalkulacyjny RZiS to może stosować uproszczony wariant rachunku kosztów, księgując w zespole 5 układu kosztów...

Biznes plan - wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Maria Płonka
 • Biznes plan
Pobrań: 868
Wyświetleń: 5229

). AMORTYZACJA jest kosztem niefinansowym, uwzględnianym w rachunku zysków i strat jako odpis amortyzacyjny...

Encyklopedia rachunkowości - O

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

gospodarczych ujmujących koszty podstawowej działalności gospodarczej wyłącznie w układzie rodzajowym...

Podstawowe kategorie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse
Pobrań: 980
Wyświetleń: 4452

opiera się na kryterium rodzajowego zróżnicowania podmiotów gospodarczych, które dokonują operacji...

Analiza finansowa i istota analizy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 651

całkowitych w układzie rodzajowym. Jako analizę kosztów całkowitych w układzie kalkulacyjnym. Ad.1: Koszty...

Finanse przedsiebiorstw definicje

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1645

Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D...