Rachunek kosztów rodzajowych - strona 20

Rodzaje budżetów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość sektora finansów publicznych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1498

rzeczowym (układ rodzajowy)- odzwierciedla planowane do realizacji w danym roku budżetowym zadania...

Rzachunek zysków i strat

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • prof. dr hab. Maria Sierpińska
  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

są o rodzajowy układ kosztów, co wymaga dla porównywalności przychodów i kosztów uwzględnienia po stronie...

Zagadnienia do obrony

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 3066
Wyświetleń: 9898

kosztów 13. Istota i zadania rachunku kosztów 14. Klasyfikacja kosztów dla celów zarządczych 15. Metody...

Struktura rachunkowości

  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 6426

20.01 Opłacono polisę Rachunek bankowy 130 2.500,- Rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.500,- 7 21.01...