Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - strona 97

Struktura rachunkowości

 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 6426

z kredytem w rachunku bieżącym, Występowanie dwóch zmiennych sald, debet i credit w praktyce występuje...

Leasing - skrypt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Barbara Łach
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1603

obrotowy/ jest częściowo stałe, jeśli dotyczy minimalnego poziomu tego majątku oraz częściowo zmienne...

Strategie cen

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1918

zmiennych w jednostkowych kosztach produktów   Strategie cen umiarkowanych - (przeciętnych, średnich...

Mikroekonomia - 129 definicji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

są z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Koszty zmienne - obejmują koszty zużytych surowców, materiałów, koszty ruchu...

Testy z mikroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 3885
Wyświetleń: 9436

i zmienna cena Rynek wolnokonkurencyjny, cena oscyluje wokół: długookresowego minimalnego koszt przeciętnego...

Regulamin Kredytu Mieszkaniowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

według: zmiennej stopy procentowej - oprocentowanie obowiązujące w dniu zawarcia Umowy Kredytu może ulegać zmianom...