Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - strona 94

Segmentacja w marketingu przemysłowym

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1827

mierzalnych istotnych i operacyjnych zmiennych dla segmentacji rynku 2. Zdefiniowanie makro profili segmentów...

Rachunkowość zarządcza- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Krystian Piosik
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1743

- jednostkowe ceny sprzedaży odpowiednio pierwszego i drugiego asortymentu k1, k2 - jednostkowe koszty zmienne...

Bezrobocie - Rynek pracy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1736

być zróżnicowane stany posiadania zmiennych human capital. Zaliczamy do nich poziom wykształcenia, kwalifikacje...

Wykłady z bankowości

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Mariusz Słowikowski
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

płatności związanych z transakcjami zagranicznymi z jednoczesnym stosowaniem kursów stałych lub zmiennych...

Nauka o przedsiębiorstwie zagadnienia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1330

przedsiębiorstwa to Zmienna ekonomiczna odnosząca się do jego działalności, która jest przedmiotem głównego...

Mikroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Walentyna Kwiatkowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2051
Wyświetleń: 8407

gospodarczych MAKROEKONOMIA- badanie gospodarki jako całości; PKB (produkcja globalna) Ekonomia jako nauka pełni...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1435

-dłużnika  koszty - dla banku-kredytobiorcy  przychody ODSETKI: Są funkcje trzech zmiennych Kwoty...