Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - strona 93

Podejścia organizatorskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2135

następnie dopiero wprowadzając do modelu zmienne urealniające jego funkcjonowanie w rzeczywistości...

Finanse podmiotów gospodarczych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

rachunkowy, którego uwzględnienie w rachunku kosztów spowoduje, że mamy wynik finansowy, jakim jest zysk...

Ekonometria programowanie liniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Pajor
 • Ekonometria
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4893

wielu zmiennych z ograniczeniami na dziedzinach niezależnych zmiennych. Definicja 3. Funkcja, dla której potrzeba...

Ekonomia SUM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 665
Wyświetleń: 9793

- Równowaga na rynku pieniężnym - Stopa procentowa i czynniki je określające - System stałych i zmiennych...

Opracowane zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 3220

badawczego w rachunku kosztów procesów: 1.Ustalenie bezpośrednich kosztów produktów - stosuje się tradycyjny...

Amortyzacja i wielkość PKB - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 364

podstawę opodatkowania, b). Jest kosztem niepieniężnym, c). Nie jest wykazywana w rachunku zysków i strat...

Analiza finansowa i istota analizy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 651

(zwykłe). - Przez porównanie do zmiennej podstawy (łańcuchowe). Porównania w czasie do tej samej podstawy...