Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - strona 81

Wynagradzanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

według osiąganych wyników pracy Ta zasada z kolei jest wykorzystywana przy kształtowaniu zmiennej części...

Rachunkowość - Inwestycje WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzior
 • Makroekonomia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3353

zalicza się : a. Zmienne pośrednie koszty produkcji b. Częśd stałych pośrednich kosztów produkcji...

Rynki finansowe - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Joanna Cichorska
 • Rynki finansowe
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3654

obligacji przedsiębiorstw Ze względu na dochód O stałym oprocentowaniu O zmiennym oprocentowaniu Dyskontowe...

Rachunkowośc podatkowa - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Jonas
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 1820
Wyświetleń: 4669

działalności p.k.p.i.r. Formuła obliczania dochodu. Uproszczona: przychody - koszty = dochód Pełna: Koszty...

Rachunkowość Finansowa - Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. nzw. dr hab. Danuta Dziawgo
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 4158

, jak i w rachunku zysków i strat umożliwia pełne zrozumienie sprawozdania finansowego oraz wszechstronną ocenę...

Sprawozdanie finansowe - bilans

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ewa Śnieżek
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 119
Wyświetleń: 700

sie zmienne posrednie koszty produkcji oraz te czesc stałych, posrednich kosztów produkcji...