Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - strona 71

PIENIĄDZ I JEGO FUNKCJE W GOSPODARCE

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

. klasyczna dychotomia – zmienne pienięŜne nie mają wpływu na zmienne realne. Zdaniem wielu ekonomistów...

Logistyka- wyklad

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logistyka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1344

kapitału Straty nadzwyczajne, podatki dochodowe itp. Koszty operacyjne Stałe Zmienne Zysk netto Zysk...

Monopol - zadania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Marek Garbicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2478

przeciętnych kosztów zmiennych tego przedsiębiorstwa ma postać: AVC = 0,5Q + 10. Oblicz wielkość produkcji...

Mikroekonomia - wykład 10 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

zł. Na wyprodukowanie ponosi koszty: zmienne = 300 zł/szt. (KZJ), stałe = 2 zł/m-c. Określić próg rentowności...

Egzamin - ekonomika

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190

treściwej 800zł, suma kosztów zmiennych produkcji zielonki wynosi 30zł/tonę, a kiszonki 50zł/tonę. Dopłaty...

Podstawowe kategorie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse
Pobrań: 980
Wyświetleń: 4452

(ich wielkość nie zmienia się wraz ze zmianą wielkości produkcji) i koszty zmienne (podlegają zmianom wraz...