Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - strona 68

Metody i techniki badawcze

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Malgorzata Krywult-Albańska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2975

jednostki Zmienna dyskretna-przeciwieństwo zmiennej ciągłej Wyjaśnianie idiograficzne - dąży do pełnego...

Makroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Wiltold Kasperkiewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 5544
Wyświetleń: 15939

(łac. agregare – łączyć, sumować). Jest to zmienna makroekonomiczna. Sumowanie, łączenie zmiennych...

Cele zarządzania finansami

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH + przychody ze sprzedaży - koszty zmienne = marża brutto - koszty stałe = EBIT...

Podstawy ekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Teresa Korbutowicz
 • Ekonomia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 11193

wszystkich przedsiębiorstw danej gałęzi. Koszty zmienne należy brać pod uwagę przy wyznaczaniu dla danego przedsiębiorstwa...

Informacja - podstawy teoretyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Tomasz Zieliński
 • E-finanse
Pobrań: 161
Wyświetleń: 917

do czynienia z sytuacjami, w których wszystkie możliwe warianty komunikatu dotyczącego jednej cechy zmiennej...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

czasowe – zawierają kolejne wartości przyjmowane przez daną zmienną w różnych momentach - dane przekrojowe...

Inflacja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

sezonowych o zmiennych cenach - pomija się ceny towarów z importu, zwłaszcza paliw Prawidłowe mierzenie...

Cele i Instrumenty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1666

EKONOMICZNEJ Pewną zmienną można uznad za instrument polityki, jeśli spełnione są trzy warunki: politycy...

Przewodnik po biznes planie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896

sprzedaży, koszty produkcji te stałe i te zmienne, jest bardzo użyteczna. Aktualny bilans i rachunek zysków...