Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - strona 52

Statystyka - materiały różne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4648

zbiorowości generalnej   Jeżeli podano, że zmienna losowa X ma rozkład normalny N(30,7) to oznacza...

Ekonometria - laboratoria 4

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

regresji liniowej dwóch zmiennych Cele: − Poznanie możliwości zastosowania metody analizy regresji...

Koszty, popyt i podaż na pracę

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

przez wielkość produkcji. Krótkookresowe przeciętne koszty zmienne SAVC są równe krótkookresowym kosztom zmiennym...

ZIK Jurkowska wykład cały

 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 1967
Wyświetleń: 6258

wielowymiarowy, musimy uwzględnić 3 rodzaje zmiennych: zmienne egzogeniczne zmienne sterowania zmienne...

Encyklopedia rachunkowości - M

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

brutto, sprzedaż (p × V), koszty zmienne (kz × V), podział kosztów na zmienne i stałe pozwala...

Analiza progu rentowności- wykładi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Jolanta Rówińska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1967

jest tylko w systemie wielostopniowego rachunku kosztów zmiennych. Próg rentowności dla i-tego asortymentu xoi = K...