Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - strona 42

Zapas cykliczny- opracowanie

  • Politechnika Śląska
  • Gospodarka zapasami i magazynami
Pobrań: 357
Wyświetleń: 5229

gdzie: SKUzZC - stałe koszty uzupełnienia zapasu cyklicznego, ZKUzZC - zmienne koszty uzupełnienia zapasu...

Opracowane definicje i zagadnienia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Wojciech Matuszewski
  • Podstawy ekonomii
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 1652

nabywcy, czyli na co jest ich stać. 20. KRÓTKOOKRESOWE, PRZECIĘTNE I CAŁOŚCIOWE KOSZTY ZMIENNE Koszty...

Monopol - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Kowalski
  • Mikroekonomia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1827

, bo przez to minimalizuje straty. Granicę racjonalnych strat wyznacza poziom przeciętnych kosztów zmiennych. Dopóki cena...