Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - strona 26

Organizacja procesów inwestycyjnych - projekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Franik
 • Ekonomika i organizacja ubezpieczeń
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1141

całkowitych na koszty stałe i koszty zmienne[zł/szt]: Udział kosztów zmiennych w całości kosztów: - materiały...

Cechy charakterystyczne planowania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

uniknięcia potencjalnych zagrożeń, orientacja na proces - odwołuje się do zmiennej współzależności planów...

Rodzaje budżetów - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2681

.: planowanego zużycia roboczogodzin; poziom kosztów zmiennych zależy więc od planowanych rozmiarów produkcji...

Koszty

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Marek Garbicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1505

, koszty zmienne, koszty całkowite, koszty alternatywne, przychód całkowity, zysk księgowy brutto, zysk...

Kolokwium -zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Adam Podhorski
 • Makroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1519

. Według monetarystów w długim okresie: zmiany nominalnej podaży mogą powodować silny wpływ na zmienne realne ceny...