Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - strona 141

Ekonomika przedsiębiorstw- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

, działanie we własnym imieniu, na własny rachunek i ryzyko odrębność organizacyjna - całość techniczno...

Rachunkowość - Budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3528

do tych, które występują w podmiotach gospodarczych Rachunki zysków i strat w wersji porównawczej, zestawienie zmian...

Żródła finansowania MSP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

z tego założenia można więc dokonać podziału majątku obrotowego na część stałą i zmienną. Część pierwszą stanowi...

Łańcuch wartości Portera.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1050

rachunku oceniana przez konsumentów. Wartość jest definiowana prze Portera jako suma przychodów firmy...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2093

osoba bez doświadczenia - różna produktywność - zmienna produktywność np. autostrada na różnych...

Podstawy hotelarstwa cz.II

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Turystyka aktywna i kwalifikowana
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1708

są przez preferencje i zachowania podstawowych grup klientów hoteli. Popyt na usługi hotelowe ma naturę zmienną, zależy...