Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - strona 136

Notatki + referat o teorii Friedmana

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kaczor
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4228

jako ograniczenie budżetowe Przychód z utrzymywania zasobu pieniądza i jego koszty alternatywne-przychody...

Kredyty i aktywa banku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Bankowość
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1351

w dniu zawarcia umowy oprocentowaniem według stałej lub zmiennej stopy procentowej, z terminem...

Etapy integracji europejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1771

Modele integracji zróżnicowanej Założenia Zmienna służąca różnicowaniu polityki gospodarczej Model...

Analiza rachunku przepływów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

się z : bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej. Ponadto sprawozdanie finansowe obejmuje...

Makro i mikroekonomia

 • Makroekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2870

gospodarczą Ekonomia pełni funkcję: -Poznawczą- polega na tym, że dostarcza ona wiedzy o kategoriach, zjawiska...

Mikroekonomia - całość zagadnień

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Katarzyna Nagel
 • Mikroekonomia
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3808

zastosowania zasobów (nakładów na czynniki) Zależność pomiędzy kosztami zmiennymi i przychodami przeciętnymi...