Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - strona 114

Statystyka z demografią

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1365

węgla przy kopalniach w Polsce w dn. 30.13.2011. Cechy zmienne: Właściwości, którymi różnią...

Obliczanie odsetek od kredytu

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2793

”, to jest w przyjęciu, że miesiąc to 1/12 część roku, a rok, to rok czyli podstawa rachunku, są zmienne. Dla kredytu...

Operacje rozliczeniowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 938

za kryterium możliwość wahań kursów, rozróżniamy: Kursy płynne, nazywane także zmiennymi lub elastycznymi...

Controlling: historia, definicje,

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2198

przedsiębiorstwa - orientacja na proces - zmienna współzależność planów cząstkowych, która narzuca istnienie...

Controlling wstęp do przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2016

przedsiębiorstwa - orientacja na proces - zmienna współzależność planów cząstkowych, która narzuca istnienie...