Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - strona 111

Ekonomika budownictwa - wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Beata Grzyl
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2268

 uwzględnienie w algorytmie zmiennej wartości pieniądza w czasie Najczęściej stosowanym kryterium metod...

Rozliczenia transakcji - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

obrachunkowego. Wystawiane są wówczas klasyczne rachunki obciążeniowe, które klient musi podpisać lub zwykłe...

Badania panelowe-teoria

 • Analiza rynku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

w dostosowaniu struktury popytu do warunków bieżących) Xit - zmienne wyraŜające strukturę demograficzną...

Programowanie liniowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Badania operacyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3745

wielu zmiennych z ograniczeniami na dziedzinach niezależnych zmiennych. Definicja 3. Funkcja, dla której potrzeba...

Koszt kapitału - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

oszacowania zmiennych: sumy przepływów i wydatków w poszczególnych latach funkcjonowania przedsięwzięcia...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1911

się one w krótkim okresie czasu na stałe i zmienne. Koszty stałe (Ks)- to takie, których wielkość nie zmienia...