Rachunek kosztów jednostkowych - strona 97

Controlling - test z rozwiązaniem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Controlling
Pobrań: 5425
Wyświetleń: 15624

przedsiębiorstwa można wymienić: memoriałowe ujęcie przychodów i kosztów; możliwość porównań z innymi jednostkami...

Zadania publiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

bieżące jest to koszt eksploatacyjny - podłączenie jest niskie. Liczy się koszty jednostkowy na dany...

Śródroczna sprawozdawczość finansowa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868

porównawczy na koniec …………………………….. bezpośrednio go poprzedzającego, rachunki zysków i strat za ………………..okres...

Rachunek przepływów środków pieniężnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

Rachunek przepływów środków pieniężnych Rachunek wyników przedstawia różnicę przychodów i kosztów...

Rachunkowość test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Wójtowicz
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2331

rachunki i pracownikami 500; Ct materiały 500 c) Dt. Koszty wg. Rodzaju 500; Ct materiały 500 4...